Ώρες διδασκαλίας:   Τρίτη 15:00 - 17:00, Αίθουσα Β4
Εργαστήριο:  Τρίτη 13:00 - 15:00, Υπολογιστικό Κέντρο
Φροντιστήριο: Τετάρτη 18:00 - 20:00, Αίθουσα ΒΑ

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α μέρος αναλύονται οπτικά συστήματα μετάδοσης με χρήση οπτικών ινών ενώ στο Β μέρος μικροκυματικά συστήματα μετάδοσης. Για το Α μέρος, ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα μπορεί να κατανοήσει:

 • Την βασική θεωρία κυματοδήγησης σε οπτική ίνα
 • Βασικές αρχές συστημάτων μετάδοσης με οπτικές ίνες,
 • Στοιχεία και προδιαγραφές οπτικών πομπών και δεκτών.
 • Είδη και χρήσεις οπτικών ινών (μονορυθμικές και πολυρυθμικές ίνες)
 • Χαρακτηριστικά ισχύος και κέρδος ενίσχυσης από οπτικούς ενισχυτές ιόντων ερβίου (EDFA).
 • Παθητικά οπτικά δομοστοιχεία και χρήσεις αυτών στα συστήματα μεδάσοηςμε οπτικές ίνες
 • Το ισολόγιο ισχύος μιας ζεύξης.

Στο Β μέρος αναλύονται βασικές διατάξεις κεραιών και της διάδοσης σήματος στην ατμόσφαιρα. Σο αντικείμενο αυτό, ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα μπορεί να κατανοήσει:

 • Το δίπολο Hertz.
 • Το Πεδίο ακτινοβολία, την κατευθυντικότητα, το κέρδος, την αντίσταση ακτινοβολία και το ενεργός ύψος.
 • Την σύνθεση διαγραμμάτων ακτινοβολίας και τις αρχές σχεδιασμού κεραιοδιατάξεων.
 • Το θεώρημα της αμοιβαιότητας στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία.
 • Το Ισοδύναμο κύκλωμα δέκτη.
 • Φαινόμενα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε γραμμές μεταφοράς και την προσαρμογή για την βέλτιστη μεταφορά ισχύος από μια πηγή σε φορτίο

 

Βασικά συγγράμματα: 

 • Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Agrawal Govind
 • Διδακτικές Σημειώσεις του μαθήματος για το Α΄Μέρος "Ασύρματη Μετάδοση"
 • Διδακτικές Σημειώσεις του μαθήματος για το Β΄Μέρος "Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες".

Όλες οι διδακτικές σημειώσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι διαλέξεις είναι στο eclass !!