-----------------------------------------------------------------
Ώρες διδασκαλίας:   Πέμπτη 19:00 - 21:00, Αίθουσα ΒA
Φροντιστήριο:         Τρίτη 13:00 - 15:00, Αίθουσα Β3
-----------------------------------------------------------------

Ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα μπορεί να :

 • Κατανοήσει την λειτουργία των BJT, PMOS, NMOS τρανζίστορ ως ψηφιακές πύλες καθώς επίσης και τα περιθώρια θορύβου.
 • Κατανοήσει και σχεδιάσει κυκλώματα CMOS ξεκινώντας από λογικές συναρτήσεις και ανάποδα.
 • Κατανοήσει την λειτουργία και σχεδιάσει κυκλώματα flip-flop και latches
 • Σχεδιάσει και κατανοήσει την λειτουργία μνημών τύπου SRAM, DRAM, ROM
 • Σχεδιάσει και κατανοήσει την λειτουργία δυναμικών ψηφιακών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων μεταδιδόμενης λογικής.
 • Κατανοήσει την λειτουργία κυκλωμάτων ECL και σχεδιάσει κυκλώματα BiCMOS.

Διαλεξεις:

 • Ιntroduction to Digital Electronics
 • Introduction to Digital Design
 • PN-Junction
 • MOSFET
 • Bipolal_Junction_Transistor
 • CMOS Digital Logic Circuits
 • Pass Transistor Logic Circuits
 • Dynamic Logic Circuits
 • Latches_Flip-Flops and Vibrators
 • SRAM_DRAM
 • Sense_Amplifier_Decoders
 • ECL-BICMOS
 • MultiSIM-BJT
 • MultiSIM-CMOS

Ασκήσεις Φροντιστηρίου:

Στην σελίδα του μαθήματος στο eclass θα βρείτε τις ασκήσεις του φροντιστηρίου, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις διαφάνειες των διαλέξεων και όλες τις ανακοινώσεις του εργαστηρίου.